Drömlaboratoriet

6 inspirerande onsdagar

Drömberättelser, kreativt skrivande och bildskapande tillsammans med andra drömmare.

Kursinnehåll: Kursen vänder sig till dig som vill uforska egna och andras drömmar på ett inspirerande och varsamt sätt. Varje deltagare ges möjlighet att presentera en dröm man vill arbeta med - lång eller kort och gärna nedskriven.

drombilden2.jpg

Datum:  onsdagar /12 sept/19 sept/26 sept/3 okt/10 okt/17 okt
Tid: kl. 13.00-16.00
Pris:  1900 kr för 6 tillfällen (privatpersoner). 2500 kr+ moms (företag)Plats: Le Studio 5 / Ulrikagatan 5 - Stockholm

Information och anmälan:  tel: 070-642 37 30  eller e-post: gunilla@bergerham.se

Kursledare: Gunilla Bergerham / dipl. Drömcoach på jungiansk grund, Gestalt at Work (GAW) praktiker
www.dreamcoaching.se
www.bergerham.se

Beskrivning
Jag har i många år arbetat med drömanalys i grupp och med individuella klienter.  Aldrig upphör jag att förvånas över den kraft som förmedlas via vårt unika bildskapande i nattens drömmar.

I det här ”drömlaboratoriet” ska vi utforska egna och andras drömmar på ett inspirerande och varsamt sätt. Varje deltagare ges möjlighet att presentera en dröm man vill arbeta med - lång eller kort och gärna nedskriven. Drömcoachen och gruppen stödjer drömmaren i att minnas detaljer och tyda sin egen dröm. Med stor respekt för drömmarens integritet tar vi del av varandras drömvärldar och de gåtfulla bilder vi möter där. Utifrån det upplevda kan gruppen göra kreativa skriv- eller bildövningar, fullständigt på egna villkor naturligtvis. Papper och enklare konstnärsmaterial finns tillgängligt i detta ”laboratorium”.

Vi träffas i en grupp på max 7 deltagare en gång i veckan. Varje dröm får sin tid – längre eller kortare efter behov. Det är inte nödvändigt att alla gör en egen drömpresentation vid varje träff eftersom man också kan finna inspiration och insikter genom att ta del i de andras drömberättelser. I samtalen som förs kommer vi att beröra myter och teman som uppenbarar sig i de aktuella drömmarna. Idéer som kanske kan öppna nya perspektiv och paralleller till ens egen personliga bildvärld. Kanske får du oväntade svar på frågor som just nu upptar dina tankar och känslor.